Članky

Zaujímavé články pre klientov

Pri každodennom používaní počítačov a internetu sa stretávame s množstvom „novodobých“ výrazov, o ktorých vieme často veľmi málo a nerozumieme ich pôvodu. V tomto článku vám v krátkosti vysvetlíme, čo vlastne znamená www, .com, @ (zavináč) a ďalšie výrazy

Prečo vlastne @ (zavináč)?
Vysvetlenie pár zaužívaných pojmov, ktoré používame denne, ale rozumieme im?

.

Čo je IP adresa?

Ak sa so svojím počítačom pripojíte do internetu, váš počítač sa stáva súčasťou tejto siete. Vzhľadom k tomu, že je potrebné rozlišovať medzi jednotlivými počítačmi v sieti, každý počítač pripojený do internetu má svoje identifikačné číslo, tzv. IP.

 

Prezývky počítačov

Každá internetová stránka je uložená na niektorom z počítačov pripojených do internetu. Ak si teda chcete prezrieť určitú internetovú stránku, musíte požiadať konkrétny počítač v sieti, aby vám danú stránku „poslal“. Predstavte si však, že by ste museli do prehliadača napísať napríklad „53.68.112.53“, teda číslo žiadaného počítača. Kvôli prehľadnosti sa preto rozhodlo, že pre každý počítač sa vytvorí „prezývka“, ktorá bude pre ľudí ľahšie zapamätateľná.

Čo znamená .com alebo .sk

Počítače v rámci siete boli zorganizované do určitých skupín, aby sa dali rozlíšiť podľa ich účelu. Tieto skupiny sa nazývajú „domény“. Spočiatku existovalo iba zopár domén, keďže počítačov v internete bolo málo. Medzi najznámejšie domény patria „com“, „org“ a „net“. Každý počítač v skupine má ďalej vlastné meno. Napríklad názov počítača „google“ v skupine „com“ sa píše nasledovne: „google.com“.

 

Rozširovaním internetu vznikla požiadavka na nové skupiny. Rozhodlo sa preto, že sa vytvoria dvojznakové domény (skupiny) pre všetky krajiny. Tak vznikla aj doména SK, CZ a iné. Z tohto dôvodu napríklad slovenský server „zoznam“ má názov „zoznam.sk“. Akákoľvek slovenská firma má potom doménu s názvom nazovfirmy.sk.

 

V posledných rokoch pribudli nové domény ako napríklad .biz, .name alebo .museum a predpokladá sa masívne rozšírenie počtu týchto domén. Vzniká silný tlak na kategorizáciu domén a zvyšovanie bezpečnosti z hľadiska obsahu stránok zaradených pod jednotlivé domény. Napríklad doména .com mala pôvodne slúžiť „komerčným spoločnostiam“ na internete. Jeho používanie sa však nekontrolovateľne rozšírilo a dnes si môžete za približne 10 dolárov objednať doménu .com na akékoľvek účely.

Prečo „www“ pred názvom domény?

Jedná sa o konvenciu. Stránky (servre) by sa mali zobraziť aj v prípade, ak „www.“ pred názvom domény vynecháte. Táto predpona sa začala používať po tom, čo sa pred názov domén začali pridávať ďalšie predpony, ktoré určovali o akú službu na danom servery máte záujem.

Napríklad „mail.zoznam.sk“ slúži na stiahnutie emailov prijatých na tento server, „ftp.zoznam.sk“ slúži na posielanie súborov medzi počítačmi.

 

Aby sa tak rozlíšilo medzi týmito službami a službou zobrazenia stránok, pridala sa predpona „www“ pred názov domény. Ide o skratku anglického výrazu „World Wide Web“, čo vo voľnom preklade znamená „celosvetová sieť“.

A na čo to krkolomné „http://“ ?

Aby počítače dokázali komunikovať, je potrebné určiť jazyk. Jazyky sa v prostredí internetu nazývajú „protokoly“. Ide o vopred definované štandardy, ktorými sa počítače dorozumievajú. Takýchto jazykov existuje viacero a každý sa používa na iný účel. Napríklad na zobrazenie internetových stránok (najčastejšie používaný) sa používa protokol „http“. Dvojbodka a lomky sú iba konvenciou.

 

HTTP je skratka anglického výrazu „Hyper Text Transfer Protocol“, v preklade „Protokol na transfer hypertextových súborov“. Hypertextovými súbormi sú vlastne internetové stránky.
Vo väčšine prípadov stačí použiť www.firma.sk, pretože prehliadače automaticky pridávajú „http://“ pred tento výraz.

 

Medzi ďalšie jazyky (protokoly) patria FTP – File Transfer Protocol (Protokol na prenos súborov) alebo SMTP – Sent Mail Transfer Protocol (Protokol na prenos odoslanej pošty, teda emailov).

A čo znamená @ (zavináč)?

Keďže počítačové siete vznikali najmä kvôli zjednodušeniu komunikácie medzi ľuďmi, nesmieme zabudnúť, že za každým počítačom sú ľudia, ktorí ho používajú. V časoch keď ľudia vymysleli emaily, bolo potrebné určiť, ako sa títo ľudia budú v rámci siete identifikovať. Bolo potrebné vymyslieť pre každého človeka meno, ktoré bude jedinečné na celom internete. Vtedy vznikla nasledovná konvencia: osoba@server.doména. Zavináč v anglickom jazyku znamená „at“, v preklade „na“. Emailovú adresu jano@zoznam.sk by sme teda mohli preložiť nasledovne: osoba s menom “jano” na servery s menom “zoznam”, ktorá je zaradená pod doménu “sk”.

Zdroj: internetovestranky.sk

 
Design By T!B0